Projekty

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu rozhodnuto o poskytnutí dotace na projekt „Digitalizace výrobních a řídících procesů společnosti MEDAEX – PLAST – international s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019532. Datum zahájení projektu: 14.12.2019, plánované datum ukončení projektu: 31.12.2021.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 680883/20/61400. Výzva TECHNOLOGIE – X. Výzva a Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“.